ซอฟต์แวร์ระบบ BSerp

ระบบการขาย (Selling)

“ติดตาม วัดผล เพิ่มยอดขาย” สามารถวิเคราะห์ประวัติการขายสินค้าได้ และบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ , วิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละราย เพื่อกำหนดราคาขายได้ , วิเคราะห์สินค้าที่ขาย เพื่อตรวจสอบราคาและจัดการขายได้ในราคาที่ดีที่สุด , แจ้งผลยอดขายได้แบบ Real time

ระบบจัดซื้อ (Purchasing)

“ตรวจสอบราคาลดต้นทุน เพิ่มกำไร” สามารถเช็คประวัติการสั่งซื้อสินค้าได้ ช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อทั้งหมดให้เป็นระบบ , วิเคราะห์เจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อต่อรองราคา , วิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ เพื่อตรวจสอบราคาและจัดซื้อสินค้าได้ในราคาที่ดีที่สุด

ระบบคลังสินค้า (Store)

“สต็อคไม่ขาด โอกาสไม่หาย ขายได้ต่อเนื่อง” สามารถตรวจสอบสต็อคคงเหลือ , ต้นทุนสินค้า , การจัดเก็บที่รวดเร็ว , จัดการบริหารคลังสินค้า การตรวจเช็คสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock) , เช็คจำนวนขั้นต่ำที่ต้องสต็อค , การเช็คสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเร่งด่วน เป็นต้น , รองรับ Barcode ได้

ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting)

“ป้องกันทุจริต ลดความเสี่ยง ได้งบเร็ว” ผู้บริหารสามารถได้รับรายงานงบการเงินที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น เรียกดูงบการเงินได้ทันทีที่บันทึกเอกสารรายวัน, วิเคราะห์ รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท

ระบบต้นทุนและการผลิต (Costing & Production)

“คุมต้นทุนเป็น เห็นกำไร” สามารถจัดการและควบคุมต้นุทนได้ในงบประมาณที่กำหนด , ช่วยให้ทราบสถานะของงบประมาณต้นทุนที่ใช้ไปแต่ละส่วนงาน , ช่วยให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละส่วนงาน , เปรียบเทียบต้นทุนในแต่ละช่วงที่กำหนดได้

ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

“จัดการเวลาบุคคลากร คำนวณเงินเดือนแม่นยำและฉับไว” สามารถจัดการพนักงานทีละหลายคนได้ หรือจัดการเป็นกลุ่มได้ , ช่วยให้ทราบสถานะการมาทำงานของพนักงานได้ตลอดเวลา , ช่วยให้ทราบกำลังพลในภาพรวม ทำให้สามารถวางแผนบริหารต้นทุนค่าแรงได้ง่ายขึ้น

ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ

    จุดเด่นหลักของระบบ Bserp คือความยืดหยุ่น สามารถตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมขององค์กรต่างๆ โดยเรามีความเชื่อว่าระบบซอฟแวร์ ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือถ้าต้องการประสิทธิภาพที่ดี ต้องใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

รองรับการทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม

      รองรับการทำงานทั้งบน คอมพิวเตอร์, มือถือ, แท็บเล็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เน้นการทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลาเพื่อโอกาสทางธุรกิจสูงสุด

ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี IOT (Internet of thing)

    เชื่อมต่อไร้สาย กับอุปกรณ์ต่างๆด้วยเทคโนโลยี LoRa ทำให้สามารถควบคุมหรือมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างได้แบบ real time พร้อมทั้งดึงข้อมูลเข้ามาประมวลผลร่วมกับระบบต่าง ๆ

อุปกรณ์การเชื่อมต่อระบบ BSerp

       เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ได้หลากหลาย อาทิเช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องชั่งน้ำหนัก , หัวอ่านเครื่องชั่ง , เครื่องสแกนบาโค้ด , เครื่องอ่านบัตรประชาชน และอื่นๆ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล 

แผนพัฒนาระบบ ปี 2021 (Road Map)

      ในปี 2021 ทาง BSV ตระหนักว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ตัวแปรทางด้านต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ ทางเราจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบที่สามารถลดต้นทางด้านบุคคลากร หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแม้ต้นทุนเท่าเดิม ดังนั้น ทางเราจึงมุ่งเป้าไปที่การพัฒนา ระบบ AI (ระบบปัญญาประดิษฐ์ ) , ระบบการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ และ ระบบ IOT (Internet of Thing) เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบ ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ