ช่องทางการติดต่อ

Business Value Co., Ltd.

: 999/234 ม. 3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 : 086-3065298
 : Businessvalue2018@gmail.com

ฝ่ายบริการลูกค้า

: 086-3065298, 086-3065808
: Support@bsv-th.com
: ทุกวัน 24 ชม.
: bsvcenter

ฝ่ายขาย

 : 086-0239426, 086-8762555
 : Sales@bsv-th.com
 : จ – ส 09.00 – 18.00 น.

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

: 085-2096381
: Account@bsv-th.com
: จ – ส 09.00 – 18.00 น.