ระบบการเงิน

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

Asset 2

ระบบเงินสดย่อย

สามารถควบคุมเงินทดรองจ่าย และคำนวณจำนวนเงินทดรองจ่าย

BSV-CB

ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

สามารถเช็คยอด Bank reconcile ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารเอง

BSV-RV

ระบบรับชำระหนี้

สามารถแยกค่าบริการออกจากค่าสินค้าได้ เพื่อทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่าย

BSV-PV

ระบบการจ่ายชำระหนี้

สามารถแยกค่าบริการออกจากค่าสินค้าได้ เพื่อทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่าย

BSV-ART

ระบบติดตามหนี้

สามารถติดตามหนี้ได้ง่าย และเพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่กระทบกับงานของลูกค้า

BSV-APC

ระบบคุมยอดเจ้าหนี้

ระบบแจ้งเตือนการชำระหนี้ ช่วยเตือนให้เตรียมการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อรักษาเครดิตการค้าไว้

BSV-ORP

ระบบรับ-จ่ายเงินอื่นๆ

ช่วยให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการยอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การจ่ายเงินทดรองให้พนักงาน

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้

การรับชำระหนี้ค่าบริการ

ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกันทั้งด้านรับเงิน และจ่ายเงิน โดยที่ถ้าเป็นรายการรับเงิน ตัวเลขจะเป็นจำนวนเต็มปกติ ส่วนด้านจ่ายเงิน จะเป็นตัวเลขติดลบ ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินออก ทั้งนี้ ข้อดีของการจัดฟังก์ชั่นการับเงิน จ่ายเงินให้อยู่ร่วมกัน คือ กรณีที่ถ้าลูกหนี้ และเจ้าหนี้เป็นบุคคลคนเดียวกัน เราสามารถหักล้างหนี้กันได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำรายการรับชำระหนี้ และจ่ายชำระหนี้ 2 รอบ

การผ่านรายการรับเช็ค

เมื่่อกิจการทำรายการรับชำระเงินเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า จากนั้นก็จะรอเช็คเคลียริ่ง แล้วโอนเข้าบัญชีของกิจการต่อไป ตามขั้นตอนของธนาคาร สำหรับการทำงานของโปรแกรม ณ ขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะทำงานได้ง่ายมาก เพียงคลิกเลือกรายการที่ต้องการผ่านรายการ แล้วเลือกธนาคารที่ เงินโอนเข้า ตรวจสอบจำนวนเงินให้ตรงกับกับยอดใน Statement ก็บันทึกข้อมูลได้