ระบบคลังสินค้า

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

BSV-LM

ระบบการจัดการพื้นที่คลังสินค้า

ระบบช่วยในระบุตำแหน่งสินค้า ผ่านระบบ IOT และตรวจสอบจำนวนสินค้าในแต่ละพื้นที่

BSV-SC

ระบบควบคุมสต็อค

ช่วยในการควบสินค้าเข้า-ออก มีระบบช่วยในการแจ้งเตือน Safety Stock 

BSV-CM

ระบบจัดการต้นทุนสินค้า

สามารถจัดการรูปแบบการควบคุมต้นทุนสินค้าในแต่ละสินค้า ทั้งแบบ Real Cost และ Standard Cost

BSV-PCM

ระบบจัดการรหัสสินค้า

ช่วยในการระบุตัวตนและจำนวนสินค้าผ่านระบบ Serial และสะดวกในการตรวจสอบจำนวนสินค้า

BSV-OA

ระบบเชื่อมต่อเอกสารอื่น

สามรารถเชื่อมต่อเอกสารจากระบบอื่น ๆ อีกทั้งระบบยังสามารถเป็นระบบอิสระจากระบบอื่น ๆ

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การปรับรูปแบบรหัสสินค้าได้อย่างอิสระ

ระบบสามารถที่จะกำหนดสินค้าให้พิมพ์รหัสได้ออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง QR Code และ Barcode ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสินค้าหรือแต่ละผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือที่สะดวก

ระบบสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  ในโทรศัพท์มือถือ ทำให้ง่ายและสะดวก สามารถทราบยอดสินค้าคงเหลือได้จากทุกที่ ทุกเวลา