ระบบจัดซื้อ

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

BSV-PR

ใบขอซื้อ

เปิดใบขอซื้อผ่านระบบ Line Application สามารถขอซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบการติดตามสถานะใบขอซื้อ เเละ การตรวจสอบงบประมาณการ  ขอซื้อได้แบบ real time 

BSV-PO

ใบสั่งซื้อ

รองรับการซื้อต่างประเทศ และวางแผนการรับสินค้าในกรณีสั่งซื้อจำนวนมาก พร้อมกับเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้า และ บัญชีเจ้าหนี้ , เงินมัดจำ , ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้

BSV-AC

การอนุมัติเอกสาร

รองรับการอนุมัติการเอกสาร หลากหลายรูปแบบ มีระบบการตั้งค่าหลากหลาย ไม่จำกัดขั้นตอน    แจ้งเตือนและอนุมัติผ่านระบบ Line Application

BSV-PC_1

เปรียบเทียบราคา

เก็บประวัติการซื้อ พร้อมราคาซื้อของแต่ละ supplier พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการเปรียบเทียบราคาในการซื้อ ทำให้การทำงานของจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

BSV-BD

ควบคุมงบประมาณ

ระบบควบคุมงบประมาณ สามารถจัดการ cost center ได้หลายระดับกำหนดงบประมาณการซื้อตามยอดขาย หรือ ยอดการผลิต พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน ระบบ Line Application เมื่องบประมาณเกินกำหนด

ฟังก์ชั่นแนะนำ

อนุมัติใบขอซื้อ

ระบบสามารถเปิด ใบขอซื้อ (PR) เเละ อนุมัติใบขอซื้อ ได้ทั้งบน PC และ บน Mobile ผ่าน Application Line สามารถตั้งค่าการอนุมัติได้หลากหลาย เช่น เปิดให้มีการอนุมัติตามโครงสร้างองค์กร หรือ อนุมัติตามมูลค่าการสั่งซื้อ 

รายงานสถานะใบขอซื้อ

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้