ระบบจัดซื้อ

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

BSV-PR

ใบขอซื้อ

เปิดใบขอซื้อผ่านระบบ Line Application สามารถขอซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบการติดตามสถานะใบขอซื้อ เเละ การตรวจสอบงบประมาณการ  ขอซื้อได้แบบ real time 

BSV-PO

ใบสั่งซื้อ

รองรับการซื้อต่างประเทศ และวางแผนการรับสินค้าในกรณีสั่งซื้อจำนวนมาก พร้อมกับเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้า และ บัญชีเจ้าหนี้ , เงินมัดจำ , ใบลดหนี้ เพิ่มหนี้

BSV-AC

การอนุมัติเอกสาร

รองรับการอนุมัติการเอกสาร หลากหลายรูปแบบ มีระบบการตั้งค่าหลากหลาย ไม่จำกัดขั้นตอน    แจ้งเตือนและอนุมัติผ่านระบบ Line Application

BSV-PC_1

เปรียบเทียบราคา

เก็บประวัติการซื้อ พร้อมราคาซื้อของแต่ละ supplier พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการเปรียบเทียบราคาในการซื้อ ทำให้การทำงานของจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

BSV-BD

ควบคุมงบประมาณ

ระบบควบคุมงบประมาณ สามารถจัดการ cost center ได้หลายระดับกำหนดงบประมาณการซื้อตามยอดขาย หรือ ยอดการผลิต พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน ระบบ Line Application เมื่องบประมาณเกินกำหนด

ฟังก์ชั่นแนะนำ

อนุมัติใบขอซื้อ

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้

รายงานสถานะใบขอซื้อ

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้