ระบบซ่อมบำรุง PM

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

Asset 1

ระบบบำรุงรักษา

บันทึกรายละเอียดรูปภาพ ข้อมูลทั่วไป รหัส ชื่ออุปกรณ์ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ สถานะการใช้งาน พร้อมทั้งเพิ่มโครงสร้างส่วนประกอบของอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดลำดับชั้น  รองรับการสร้าง QR Code เเละ เลขที่ทะเบียนสินทรัพย์ ประจำอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

Asset 2

การแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม และ แจ้งเตือนออนไลน์ ผ่าน Line Application รองรับการกำหนดสถานะงาน คือ แจ้งซ่อม,รอตรวจสอบ, และ ซ่อมเสร็จ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานซ่อม หรือ ข้อมูลการทำงานได้

Asset 3

แผนบำรุงรักษา

ระบบสามารถ คำนวณแผนการบำรุงรักษาอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าความถี่ในการบำรุงรักษาได้หลากหลายรูปแบบ แสดงผลในรูปแบบปฏิทิน แจ้งเตือนเกินกำหนด ผ่าน Line Application สามารถวัดผลการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BSV-AS

ระบบการจัดการสินทรัพย์

ระบบซ่อมบำรุงเชื่อมต่อกับระบบสินทรัพย์ทางบัญชี สามารถรับเข้า, คำนวณค่าเสื่อมราคา, ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ พร้อมออกรายงานค่าเสื่อมราคาแยกตามบริษัทหรือ สาขาตามที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกบัญชีอัตโนมัติได้

BSV-PMM

ระบบการจัดการชิ้นส่วนสินทรัพย์

สามารถกำหนดโครงสร้าง อะไหล่ หรือ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับระบบคลังทำให้สามารถตรวจสอบ จำนวนของที่ต้องใช้ขั้นต่ำ และป้องกันการสั่งซื้อของไม่ตรงสเปคได้

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การบันทึกราคาแจ้งซ่อม

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้

การบันทึกผลการแจ้งซ่อม

การจ่ายเงินทดรอง เป็นการบริหารเงินสดวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ
ดังนั้น ระบบจึงไม่พลาดที่จะมีฟังก์ชั่นการจ่ายเงินทดรอง มาเพื่อสนับสนุน และรองรับการใช้งาน สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนี้