ระบบทรัพยากรบุคคล HRM

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

Asset 1

ระบบจัดการบุคลากร

ช่วยในการจัดการข้อมูล ประวัติพนักงาน ข้อมูลการลดหย่อนภาษี และช่วยในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนงาน

Asset 2

ระบบจัดการผังองค์กร

สามารถออกแบบและสร้างผังองค์กรของตนเอง และสามารถจัดพนักงานเข้าผังองค์กรได้อย่างง่ายดาย

Asset 3

ระบบเงินเดือน

สามารถคำนวนเงินเดือนได้อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้เอง และสลิปเงินเดือนที่ปรับได้ตามความต้องการ

Asset 4

ระบบลงเวลาทำงาน

มีระบบ AI ช่วยในการดึงเวลาและคำนวณเวลาให้อัตโนมัติโดยเชื่อมต่อผ่านระบบ IOT และการควบคุมเอกสารออนไลน์ 

Asset 5

ระบบสรรหาบุคลากร

สามารถประเมินผู้สมัครงานให้ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานให้ได้มากที่สุด ตามรูปแบบการประเมินที่สามารถกำหนดได้เอง และระบบช่วยเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครงาน

Asset 6

ระบบจัดการข้อมูลด้วยตนเอง

สามารถให้พนักงานจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทำงานของพนักงาน ช่วยให้ลดความผิดพลาดในการทำงาน

Asset 7

ระบบจัดการประสิทธิภาพ

สามารถกำหนดหัวข้อการประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน การจัดหัวข้อการอบรม และจัดการความสามารถของพนักงาน

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การส่งเอกสารผ่านออนไลน์

มีระบบการส่งเอกสารออนไลน์ด้วยตัวพนักงาน ทั้งใบลาและเอกสารอื่น ๆ ผ่านระบบ Line ทำให้ลดต้นทุนในการใช้กระดาษ (Paperless) และอีกทั้งพนักงานสามารถตรวจข้อมูลของตนเองได้ในระบบ

การปรับฟอร์มสลิปเงินเดือนตามความต้องการ

ระบบมีความสามารถจะปรับเปลี่ยนและตั้งค่ารูปแบบเอกสารสลิปเงินเดือนได้ตามความต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนได้กับทุกขนาดกระดาษทั้งกระดาษปกติและกระดาษคาร์บอน