ระบบบัญชี

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

cropped-ac1-1

ระบบเจ้าหนี้การค้า

เพียงแค่บันทึกเอกสารการค้า ระบบจะทำการบันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้าให้อัตโนมัติ

cropped-ac2-1

ระบบลูกหนี้การค้า

เพียงแค่บันทึกเอกสารการค้า ระบบจะทำการบันทึกตั้งลูกหนี้การค้าให้อัตโนมัติ

cropped-ac3-1

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถแสดงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายได้ทันที ที่บันทึกเอกสารการค้า

cropped-ac4-1

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สามารถแสดงรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ทันทีที่ทำการบันทึกเงินค่าบริการ

vm

ระบบบริหารภาษี

ช่วยเตือนวันที่หมดอายุของบิล ช่วยให้ไม่พลาดที่จะใช้ภาษีซื้อได้ทุกใบ ส่งผลให้การบริหารภาษีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

cropped-ac5-1

ระบบบัญชีแยกประเภท

ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถทำรายงานงบการเงินได้อย่างมีระสิทธิภาพ

fs

ระบบออกงบการเงิน

ระบบสามารถออกงบการเงินได้แบบทันที (Real time) หลังจากบันทึกเอกสารค้าเสร็จ ผู้บริหารสามารถดูงบการเงินได้ตลอดเวลา

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การปรับรูปแบบงบการเงินตามต้องการ

ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถเปิดให้ปรับรูปแบบงบการเงินได้ เนื่องจากผู้ใช้อาจมีความต้องการดูงบในแบบที่ตังเองถนัด นี่จึงเป็นข้อดีของระบบ ที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานจริงๆ

การปรับผังบัญชีในแบบของกิจการตัวเอง

การใช้งานผังบัญชีของแต่ละกิจการ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิต หรือธุรกิจบริการ
ดังนั้น ระบบจึงถูกออกแบบให้สามารถสร้างผังบัญชีได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถปรับแก้ไขจากของเดิมที่มีอยู่แล้วได้

ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติจากการบันทึกเอกสารการค้า

ด้วยการที่ผู้ออกแบบระบบ มีประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานจริงจากหลากหลายที่ จึงเข้าใจว่า ผู้ใช้งานจริงบางครั้ง ก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของบัญชีโดยตรง หรือไม่ได้จบมาสายตรงเรื่องบัญชี ทำให้ยังมีปัญหาในการใช้โปรแกรม ดังนั้น ผู้ออกแบบระบบจึงเน้นให้ทางทีมงานผู้พัฒนาระบบ ปรับให้ระบบมีความเป็นอัจฉริยะให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับกลุ่มคนใช้งานกลุ่มนี้

ระบบการบริหารภาษี

เป็นฟังก์ชั่นเด่นที่แนะนำ ใช้เป็นตัวช่วยบริหารจัดการภาษีซื้อ สามารถเก็บบริหารได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตามที่กรมสรรพากรกำหนด และที่สำคัญระบบจะคำนวณเดือนที่สิ้นสุดของใบกำกับภาษีแต่ละใบให้ เพื่อช่วยเตือนให้ใช้ใบกำกับภาษีนั้นๆ ได้ทันตามกำหนดเวลา และถึงแม้ว่าเราบังเอิญลืมใช้ใบกำกับภาษี รายงานในเดือนสุดท้ายแล้ว ระบบยังคงช่วยป้องกันโดยบังคัญให้รายงานภาษีใบนั้นในเดือนสุดท้ายแบบอัตโนมัติอีกด้วย

ระบบติดตามเร่งรัดหนี้

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้จากลูกค้า โดยการเข้าเช็ครายงาน ตรวจสอบยอดคงค้างของลูกหนี้แต่ละราย และจุดเด่นของฟังก์ชั่นนี้ ระบบจะช่วยแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดชำระ และแจ้งเตือนรายการที่เกินกำหนดชำระแล้วกี่วัน ซึ่งเมื่อเห็นรายการดังกล่าวแล้ว ทำให้เรารีบดำเนินการติดตามหนี้กันต่อไป

บริการเสริมจาก BSV

รับทำบัญชี พร้อมสอบบัญชีประจำปี โดยหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเรา คือ มีหน้าที่ดูแลความถูกต้องของการบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทำงบการเงินให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ที่กำหนดไว้ ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพของเรา ซึ่งยึดมั่นตามหลักการมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ทำให้คุณสามารถมั่นใจในบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และความถูกต้องครบถ้วนอย่างแน่นอน และเราเชื่อมั่นว่า บริการของเราจะช่วยให้คุณลดต้นทุนในการจัดหาพนักงานบัญชีเพื่อดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ได้