ระบบวางแผนการผลิต MRP

ฟังชั่นการทำงานของระบบ

BSV-BOM

ระบบจัดการสูตรการผลิต

ระบบสามารถกำหนดสูตรการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้หลายระดับชั้นการผลิตตามสูตรการผลิตของท่าน ช่วยให้ทราาบจำนวนวัตถุดิที่ต้องใช้ในการผลิต

BSV-CM

ระบบจัดการต้นทุน

ระบบมีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่แม่นยำของแต่ละการผลิต และแต่ผลิตภัณฑ์

BSV-PDP

ระบบวางแผนผลิต

ระบบออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนผลิตได้อย่างง่ายดาย และระบบยังสามารถชี้แจงผลกระทบในการปรับเปลี่ยนแผนผลิตได้

BSV-PCP

ระบบจัดการกระบวนการผลิต

ช่วยในการวางแผนระยะเวลาและกระบวนการขั้นตอนการผลิตแต่ละสายการผลิต และช่วยในการบริหารจัดการวัตถุดิบ (MRP)

ระบบเงินเดือน

BSV-MPC

ระบบวางแผนเครื่องจักร

ช่วยในการวางแผนผลิตของแต่ละเครื่องจักร ในแต่ละสายการผลิต และมีระบบแจ้งเตือนเหตุขัดข้องระหว่างการผลิต 

ฟังก์ชั่นแนะนำ

การวางแผนกระบวนการผลิตที่เข้าใจง่าย

มีระบบ AI ที่ช่วยในการคำนวณจำนวนสิค้าที่ต้องผลิตตามสูตรการผลิต และช่วยประเมินผลความเป็นไปได้ตามแผนการผลิต